Σχετικά με εμάς

ΙΔΡΥΣΗ

Το έτος 2012 ο Απόστολος Καραγκιοζίδης, μετά από δύο (2) δεκαετίες εμπειρίας ως Οικονομολόγος, προϊστάμενος λογιστηρίου εταιρείας εισηγμένης στο ΧΑΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΑ, ιδρύει την εταιρεία ΚΑΛΥΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ, πλαισιωμένος από έμπειρα στελέχη. Έκτοτε, η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με διευρυμένο πελατολόγιο και σταθερές συνεργασίες.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Τα στελέχη της εταιρείας έχουν πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα τεχνικών εταιρειών και εργοληπτικών επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων και οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Η εταιρεία απαριθμεί στο πελατολόγιό της μεγάλο αριθμό τεχνικών,  εργοληπτικών, τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων και οι υπηρεσίες της καλύπτουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα οργάνωσης, ελέγχου, τήρησης, εποπτείας και υποστήριξης λογιστηρίων. Τα εξειδικευμένα στελέχη της παρέχουν κοστολογικές υπηρεσίες, αναλαμβάνουν χρηματοοικονομικές μελέτες και κατευθύνουν την επιχείρηση  για θέματα λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά & μισθοδοσίας.

ΑΡΧΕΣ & ΑΞΙΕΣ

Η εταιρεία επενδύει στον παράγοντα άνθρωπο και όλες οι συνεργασίες της διέπονται από Ακεραιότητα, Υπευθυνότητα και Επαγγελματισμό.

Οι συνεργάτες της εταιρείας έχουν ως στόχο την ικανοποίηση των  μεταβαλλόμενων οικονομικών και λειτουργικών αναγκών των πελατών μας, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μακροχρόνιων διαπροσωπικών σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να σχεδιάζουμε για εσάς με βάση τις δικές σας  ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εγχειρήματός σας, ενεργώντας άμεσα και αποτελεσματικά. Στην “Κάλυψις” πιστεύουμε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη μας.

ΙΔΡΥΣΗ

Το έτος 2012 ο Απόστολος Καραγκιοζίδης, μετά από δύο (2) δεκαετίες εμπειρίας ως Οικονομολόγος, προϊστάμενος λογιστηρίου εταιρείας εισηγμένης στο ΧΑΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΑ, ιδρύει την εταιρεία ΚΑΛΥΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ, πλαισιωμένος από έμπειρα στελέχη. Έκτοτε, η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με διευρυμένο πελατολόγιο και σταθερές συνεργασίες.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Τα στελέχη της εταιρείας έχουν πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα τεχνικών εταιρειών και εργοληπτικών επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων και οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Η εταιρεία απαριθμεί στο πελατολόγιό της μεγάλο αριθμό τεχνικών,  εργοληπτικών, τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων και οι υπηρεσίες της καλύπτουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα οργάνωσης, ελέγχου, τήρησης, εποπτείας και υποστήριξης λογιστηρίων. Τα εξειδικευμένα στελέχη της παρέχουν κοστολογικές υπηρεσίες, αναλαμβάνουν χρηματοοικονομικές μελέτες και κατευθύνουν την επιχείρηση  για θέματα λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά & μισθοδοσίας.

ΑΡΧΕΣ & ΑΞΙΕΣ

Η εταιρεία επενδύει στον παράγοντα άνθρωπο και όλες οι συνεργασίες της διέπονται από Ακεραιότητα, Υπευθυνότητα και Επαγγελματισμό.

Οι συνεργάτες της εταιρείας έχουν ως στόχο την ικανοποίηση των  μεταβαλλόμενων οικονομικών και λειτουργικών αναγκών των πελατών μας, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μακροχρόνιων διαπροσωπικών σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να σχεδιάζουμε για εσάς με βάση τις δικές σας  ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εγχειρήματός σας, ενεργώντας άμεσα και αποτελεσματικά. Στην “Κάλυψις” πιστεύουμε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη μας.