Καλυψισ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ποιοί είμαστε

  • Η “Κάλυψις” είναι εταιρεία, που παρέχει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες τόσο σε πρακτικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Η εταιρεία κατέχει πολυετή εμπειρία, καθώς τα στελέχη της βρίσκονται στον χώρο για πάνω από 20 χρόνια. Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η σωστή καθοδήγηση του επιχειρηματία και του ιδιώτη, μέσω εξειδικευμένων  οικονομικών συμβουλών με στόχο την δημιουργία αρραγών συνεργασιών, δομημένων στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της συνέπειας και απευθύνεται σε εταιρείες που επιθυμούν να διασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία τους, αλλά και την ανάπτυξή τους μέσω εξειδικευμένου οικονομικού σχεδιασμού, επιχειρηματικών συμβουλών και επενδύσεων.
  • Η εταιρεία διαθέτει γνώση, εμπειρία και ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών (δικηγόροι, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, μεσίτες, μηχανογράφοι, ορκωτοί) γεγονός που της επιτρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί, με ασφάλεια, ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα και για ζητήματα, που απαιτούν συλλογικές ενέργειες. Θεωρούμε πολύ σημαντικό η επιχείρηση και ο ιδιώτης να μπορούν να έχουν σε εύλογο χρόνο τις υπηρεσίες, που χρειάζονται, και αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από το τρίπτυχο προσωπική εργασία, συχνή επικοινωνία και ενίσχυση κοινών δράσεων.
  • Τα γραφεία της εταιρείας διατίθενται και προς κάλυψη ολοκληρωμένων υπηρεσιών έδρας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών μας.
  • Είμαστε σίγουροι ότι θα αναγνωρίσετε στο πρόσωπο μας έναν υπεύθυνο, καταρτισμένο και αξιόπιστο συνεργάτη.
0

Χρόνια Εμπειρία

0

Στελέχη

0 +

Πελάτες

0 +

Υπηρεσίες

Τι παρέχουμε

Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Λογιστικές Υπηρεσίες

Πλήρης ανάληψη οργάνωσης, τήρησης και επίβλεψης εταιρικών λογιστηρίων

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Πραγματοποίηση κάθε είδους ελέγχων σε βιβλία και διαδικασίες επιχειρήσεων

Φορολογικές Υπηρεσίες

Φορολογικός σχεδιασμός και διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων

Ενάρξεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις

Παροχή πληροφοριών σχετικά με ενάρξεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις και ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών

Εργατικά - Μισθοδοσία - Ασφαλιστικά

Έγκυρη υποστήριξη και παροχή συμβουλών για εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

Λοιπές Υπηρεσίες

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ, κάλυψη υπηρεσιών έδρας και άλλα

Ιδιώτες

Ιδιώτες

Φορολογικές Δηλώσεις

Συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων και άλλες φορολογικές υπηρεσίες