Για Ιδιώτες

Ιδιώτες

Φορολογικές Δηλώσεις

Συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων και άλλες φορολογικές υπηρεσίες

02-accounting

Φορολογικές Δηλώσεις

 • Φορολογικές δηλώσεις (Ε1,Ε2)
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Δηλώσεις πόθεν έσχες και φορολογικές λύσεις για κάλυψη τεκμηρίων
 • Δηλώσεις Ε9 (περιουσιακή κατάσταση)
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Ηλεκτρονική αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας
 • Υπολογισμός τεκμηρίων φορολογίας
 • Προϋπολογισμός ανάλωσης κεφαλαίου
 • Αίτηση για κλειδάριθμο και κωδικούς χρήσης taxisnet
 • Διεκπεραίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του Taxis-Net
 • Αλλαγή φορολογικής κατοικίας(κάτοικοι εξωτερικού)
 • Πλήρης υποστήριξη κατοίκων εξωτερικού, ομογενών και αλλοδαπών, επίλυση ζητημάτων όπως αποφυγή διπλής φορολογίας.
 • Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς
 • Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης