Τα Γραφεία μας

Νέα ιδιόκτητα γραφεία

Από τον Ιανουάριο του 2022 έχουμε μετακομίσει σε νέα ιδιόκτητα γραφεία, τα οποία βρίσκονται σε συγκοινωνιακό κόμβο και είναι εύκολα προσβάσιμα με όλα τα μεταφορικά μέσα.

Βρισκόμαστε Βαλτετσίου 4, Αγία Παρασκευή